رستاک بوک | سیاست
۰
 

کودتای نظامی از آغاز پیدایش تاکنون به روشی برای تغییر دولت بدل شده است. جامعه‌ی ایران چه تجربه‌هایی در زمینه‌ی کودتا داشته است؟ چه نوع کودتاهایی در این سرزمین رخ داده است؟ علل وقوع کودتاها چه بوده است؟ کودتا به پیروزی کدام نیروهای سیاسی انجامیده و کدام نیروها را از میدان بیرون رانده است؟ چه نوع حکومتی جایگزین نظام پیشین شده است؟ یزدانی در کتاب  کودتاهای ایران تاریخ پنجاه‌ساله‌ی ایران را بازگو نمی‌کند، بلکه می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد و آن‌ها را تحلیل کند. فصل یکم این کتاب مبحثی نظری و تاریخی درباره‌ی پدیده‌ی کودتاست. در فصل‌های دوم تا پنجم کودتاهای ایران بررسی می‌شوند؛ براندازی مجلس اول، برچیدن مجلس دوم، سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332. یزدانی در فصل پایانی کتاب می‌کوشد شاخصه‌های مشترک این چهار کودتا را بیابد و بررسی کند که آیا می‌توان الگوی مشترکی در کودتاهای ایرانی یافت.

افزودن به سبد
۳۲۰۰۰.۰ تومان

موضوع "تراژدی تنهایی" زندگی‌نامه‌ی سیاسی محمد مصدق است.

« در این زندگی‌نامه‌ی تازه‌ی محمد مصدق، نخست‌وزیری که سرخوردگی از سرنگونی‌اش هنوز در جان اصلاح خواهان ایرانی باقی است، کریستوفر دو بلگ با استفاده از انبوهی منابع فارسی و فرنگی و همچنین اسنادی تازه‌یاب از زندگی شخصی و حرفه‌ای او، شرحی مفصل و پر جزئیات به دست می‌دهد از فراز‌و‌نشیب‌های یک‌عمر سیاست‌ورزی‌های مصدق در کسوت‌هایی مختلف، عمری که عمده‌اش در مرکز بحران‌ها گذشت و هر گامش پا گذاشتن از آتشی به آتش دیگر بود. تاریخ‌پژوه انگلیسی از کودکی مصدق شروع می‌کند و بعد رد روابط پیدا و پنهان جوانی او را می‌گیرد تا تأثیر طبقه و محیط و خانواده و آدم‌ها را بر شکل‌گیری شخصیت سیاستمدار آینده نشان بدهد. در ادامه به سراغ مقاطع حساس و دشوار دوران مناصب حکومتی او می‌رود، و سیر این زندگی سراسر کشمکش و مبارزه را تا فرجام تلخ خانه‌نشینی و مرگ مصدق پی می‌گیرد؛ از گذر این‌ها ضمنا روایتی هم به دست می‌دهد از آرایش قوای سیاسی، جنگ دیدگاه‌های مدعی و روش‌های سیاست‌ورزی در ایران آن سال‌ها. دو بلگ کتابش را پنجاه‌وچند سالی بعد تابستان مصیبت‌بار 1332 نوشت و می‌کوشد درس‌هایی از آن روزها به یاد آنانی بیاورد که امروز سودای تغییر و بهبود دارند...»

افزودن به سبد
۲۵۰۰۰.۰ تومان

سایمون کوپر، خبرنگار انگلیسی به ۲۲ کشور سفر می کند تا به این نتیجه برسد که «فوتبال هیچ وقت فوتبال نیست: این ورزش جنگ به وجود می آورد، انقلاب می کند و مورد توجه مافیاها و دیکتاتورهاست». کوپر با فوتبالیست ها، هوادارانشان، خبرنگارها و حتی سیاستمدارهای زیادی در سراسر جهان صحبت می کند؛ در امریکا و اروپا و آفریقا و خاورمیانه و کشورهای دور و نزدیک؛ او می خواهد تأثیر فوتبال بر سیاست و فرهنگ کشورها را دریابد. مصاحبه های دردسرساز و ممنوعه ترتیب می دهد؛ به برنامه های گروه های تروریستی سرک می کشد؛ اطلاعات عجیب و غریب از گروه های مافیایی و دست های نامرئی فوتبال کشف می کند و کتابش را در زمانی حدود یک سال شکل می دهد.

سایمون کوپر نشان می دهد فوتبال برای بازیکنان و هوادارن و حتی سیاستمداران تنها یک بازی نیست؛ فوتبال بازتابی از دل بستگی های مذهبی و منطقه ای است. او درمی یابد فوتبال تأثیر پیچیده ای در دگرگونی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و نقش عجیب و غیرقابل باوری در به هم پیوستگی و از هم گسستگی ملیت ها و قومیت ها دارد. به عنوان مثال باوجود گذشت سال ها از جنگ های فراگیر جهانی، هنوز هوادران تیم های کشورهای متخاصم شعارهای نژادپرستانه و خشم آلود را فریاد می زنند. این رفتارها اغلب منجر به درگیر های بیرون از زمین و آشوب های دامنه دار و فاجعه بار می شود. تنها هوادران تیم ها و بازیکنان آن ها نیستند که فوتبال را به عرصه ای برای بروز خصومت های سیاسی، نژادی، مذهبی و منطقه ای تبدیل کرده اند. در این میان گروه های مافیایی و حکومت های دیکتاتوری فوتبال را ابزاری برای پیش برد اهداف منفعت طلبانه و سرکوب گرانه ی خود قرار داده اند.

سایمون کوپر در فصل «فوتبال جهانی، مبارزه ی جهانی» به شرح دخالت دولت ها به خصوص کشورهای خاورمیانه در فوتبال می پردازد. او هم چنین توضیح می دهد که گروه های تروریستی، با آگاهی از محبوبیت بی چون و چرای ورزش و به خصوص فوتبال در سراسر جهان، نقشه های جنایتکارانه ی خود را بر پایه ی بازی های جهانی و مهم فوتبال طراحی می کنند که اجرای آن ها فجایع بزرگی به بار می آورد. به تعبیر کوپر تروریست ها مدت هاست به دام فوتبال افتاده اند. برای آن ها، فوتبال فراتر از یک سرگرمی است. هر دو حرفه شباهت های مشخصی دارند.

کوپر در مقدمه ی کتابش از روند مصاحبه ها و آدم ها و کشورها و تیم هایی که راجع به آن ها نوشته است حرف می زند. در هر یک از فصل ها به فوتبال و حواشی آن در یک کشور می پردازد و در فصل پایانی با عنوان «آن ها حالا کجا هستند؟» به سرنوشت و آینده ی کسانی می پردازد که در جریان کتاب از آن ها حرف زده و با آن ها ملاقات کرده است.

افزودن به سبد
۳۴۰۰۰.۰ تومان

تراکت‌ها، پوسترها، بولتن‌ها؛ کلمات خيابانی، کلمات بی پايان. این همان دغدغه‌ی‌ تأثيرگذاری نيست که آن‌ها را ضروری ‌می‌کند. آن‌ها چه تأثيرگذار باشند و چه نباشند، به «تصميم‌گيری در همان دقيقه‌ی خاص» تعلق دارند. آن‌ها پديدار و ناپديد می‌شوند. همه چيز را نمی‌گويند بلکه برعکس، همه‌چيز را خراب می‌کنند. آن‌ها بيرونِ همه چيز هستند و قطعه وار کنش‌گری و تأمل‌ورزی مي‌كنند. هيچ ردپايي به جا نمی‌گذارند: آن‌ها ضربه‌ی قلم‌مویی هستند که ردی از خود نمی‌گذارد، هم‌چون کلمات روی ديوارها، در ناامنی نوشته می‌شوند، در شرايط خطرناک خوانده و دريافت می‌شوند. خودشان حاملانِ خطر هستند و سپس با عابری که از کنار آ ن‌ها عبور می‌كند، نمی‌بيندشان يا فراموش‌شان می‌كند، همراه می‌شوند و عبور می‌كنند. ( صفحه‌ی ۲۳ كتاب )

موريس بلانشو نويسنده و انديشمند بزرگ قرن بيستم تا همين چند‌‌سال پيش چندان برای فارسی زبان‌ها شناخته شده نبود. با اين‌حال همين آشنایی دير هنگام نيز بيش‌تر با وجه ادبی آثار او بود. اما كتاب كلمات اخلال‌گر: بلانشو و امر سياسی متوجه سويه‌ی ديگری از انديشه‌ی بلانشو است. اين كتاب، كه با مقدمه‌ی كوتاهی از ژان لوك نانسی انديشمند بزرگ معاصر در‌باره‌ی بلانشو آغاز می‌شود، شامل پنج مقاله از بلانشو است كه با متنی از لارس آير با عنوان دعوی كمونيسم، به صورت يك ضميمه‌ی تشریحی بسته می‌شود. لارس آير در اين متن به بررسی مفهوم «اجتماع» و چگونگی مفصل‌بندی آن نزد بلانشو می‌پردازد. اجتماع بلانشويی چگونه چيزی است؟ و چگونه می‌توان با طرح اين پرسش مفاهيم كليدی انديشه‌ی او را بررسی و بازخوانی كرد؟ اين‌ها پرسش‌هايی‌اند كه در اين كتاب و شايد به شكل روشن‌تر در ضميمه‌ی تشريحی‌اش با آن مواجه می‌شويم. ما با خواندن مقالات اين كتاب با پتانسيل بالقوه‌‌‌ی کلمات آشنا می‌شویم؛ كلمات اخلال‌گر كه نام يكی از مقالات اين كتاب نيز هست درباره‌ی يك چنين نيرویی است و جای شگفتی نيست كه با چنين جملاتی از والتر بنيامين به‌پایان می‌رسد: «ميل آگاهانه به گسستن پيوستار تاريخ به طبقات انقلابی متعلق به لحظه‌ی كنش است. همين آگاهی است كه خود را در انقلاب ژوئيه متجلی می‌سازد. مردم در بعدالظهر نخستين روز مبارزه در نقاط مختلف، به طور همزمان، اما در نتيجه‌ی ابتكار عمل‌هایی كاملاً مستقل و مجزا، به ساعت‌های برج‌های پاريس شليك كردند».

افزودن به سبد
۶۰۰۰.۰ تومان
 

فروشگاه آنلاین رستاک بوک، با هدف توجه به مؤلفه‌های اصلی انتخاب یک کتاب برای مطالعه، در تلاش است ضمن فراهم کردن اطلاعات کامل مثل معرفی، خلاصه، برداشت و نقد و بررسی کتاب‌‌ها، شما را در خرید اینترنتی آسان و مطابق با سلیقه‌اتان یاری دهد. در فروشگاه اینترنتی رستاک بوک به طیف گسترده‌‌ای از کتاب‌ها همانند کتاب‌های عمومی، داستان، آموزشی و کمک آموزشی، دانشگاهی و کودک و نوجوان دسترسی دارید. تنوع بالا از کتاب‌های خوب، محتوای صادقانه، ارسال سریع و کم‌هزینه و نماد اعتماد الکترونیکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که لذت خریدی آسان را برای شما رقم می‌زند.

اپلیکیشن رستاک بوک :
راه‌های ارتباطی :
  •   صفاییه خ تیمسار فلاحی خ عدالت ۵ پ ۵۷
  •   تلفن تماس : ۰۳۵۳۸۲۴۷۹۴۸
  •   پست الکترونیک : info [at] rastaakbook com
تمامی کالاها و خدمات این سایت، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
تمامی امتیازات تجاری و معنوی حاصل از این فروشگاه اینترنتی متعلق به رستاک بوک است